Με τη συνεργασία

 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015

 16.30-17.00         Προσέλευση, εγγραφές

 17.00-17.20         Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο τής Φ.Ε. καθηγητή κ. Γεώργιο Μπαμπινιώτη

 17.20-17.30         Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο τού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και μέλος
                                τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Φ.Ε. κ. Σωτήριο Γκλαβά

17.30-18.30          Σοφία Μαρμαρίδου, καθηγήτρια Γλωσσολογίας τού Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
                                     τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εταίρος
                                     τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

                               “Language corpora: New challenges for L2 pedagogy”

                                «Σώματα κειμένων: Η νέα πρόκληση στην ξενόγλωσση εκπαίδευση»

                                Phil Dexter,English language Teacher Development Adviser for the British Council, UK

                                “Meeting Learning needs in the 21st Century New trends in English Language Learning”

«Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των μαθητών τού 21ου αιώνα – Νέες τάσεις στην εκμάθηση
τής αγγλικής γλώσσας»

Συντονίζει η κ.
Ασπασία Κοντογιάννη, καθηγήτρια Αγγλικών, συντονίστρια Αγγλικής Γλώσσας
τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

 

 18.30-18.35          Διάλειμμα

 18.35-19.35          Σύντομος χαιρετισμός από τη Σχολική Σύμβουλο Γερμανικής Γλώσσας κ. Σοφία Ιωαννίδου

Φρειδερίκη Μπατσαλιά, καθηγήτρια Γερμανικής Γλωσσολογίας, πρόεδρος τού Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
και εταίρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

„Die Bedeutung pragmatischer Elemente in DaF-Lehrwerken“

«Η σημασία πραγματολογικών στοιχείων και αναφορών σε διδακτικά εγχειρίδια ξένης γλώσσας»

Dr. Christina Kuhn,λέκτοραςτού Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Γερμανία

„Lernen mit Moodle, Facebook, Apps – Medienkompetenz als Thema des DaF-Unterrichts“

«Μάθηση με Moodle, Facebook, Apps – Ανάπτυξη δεξιοτήτων στα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας στο μάθημα των Γερμανικών»

 19.35-19.40         Διάλειμμα

 19.40-21.00         Σύντομος χαιρετισμός από τη Σχολική Σύμβουλο Γαλλικής Γλώσσας δρα Θηρεσία Φωτιάδου-
                               Ζαχαρίου

Αργυρώ Πρόσκολλη, καθηγήτρια στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία Διδακτική τής Γαλλικής στο Τμήμα
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και πρώην πρόεδρος τού Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

«Difficultés d’acquisition/apprentissage du français L2 en milieu hellénophone : Complexités linguistiques et cognitives»

«Γλωσσικές και γνωστικές δυσκολίες τού ελληνόφωνου μαθητή κατά την κατάκτηση/εκμάθηση
τής Γαλλικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας»

Hélène Vanthier, καθηγήτρια τής Διδακτικής τής Γαλλικής ως ξένης γλώσσας στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (CLA) τού Πανεπιστημίου τής Franche-Comté και ειδική στη διδασκαλία τής γαλλικής γλώσσας
σε παιδιά

     “Complémentarité des approches et diversité des outils en classe de FLE pour jeunes publics”
      «Συμπληρωματικότητα των προσεγγίσεων και ποικιλομορφία των εργαλείων στην τάξη των
      γαλλικών για μικρά παιδιά.»

Προεδρεύουσα και συντονίστρια η ομότιμη καθηγήτρια τού Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εταίρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας κ. Πηνελόπη Καλιαμπέτσου-Κορακά

 

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015

 9.30-10.00      Προσέλευση, υποδοχή

 

10.00-13.00     ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  ΑΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ

10.00-11.30

“Mainstreaming and embedding inclusion as good teaching and learning practice”

Phil Dexter, English language Teacher Development Adviser for the British Council, UK

 

11.30-13.00

“A question of values”

Cliff Parry, Academic Manager, British Council Greece, (BSc, MSc (TEYL), RSA DTEFLA, Dip  Management)

 

13.00-13.20     ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (πρόχειρο γεύμα)

 

13.30-14.30     ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (θα πραγματοποιηθεί παράλληλη παρουσίαση των διδακτικών προτάσεων
                           και θα ακολουθήσει συζήτηση σε κάθε αίθουσα)

 

Αίθουσα 1 (πρωτοβάθμια)

"Trip...Trap! Elementary, Dr Watson! Using readers in the EFL classroom"

Εισηγήτριες: Πόπη Γεωργακέλλου, Βένια Γιαννακοπούλου, καθηγήτριες Αγγλικών πρωτοβάθμιας Φ.Ε.

Συντονιστής συνεδρίας: Ζέτα Κουτσογιάννη, καθηγήτρια Αγγλικών, συντονίστρια  Αγγλικής Γλώσσας της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Αίθουσα 2 (πρωτοβάθμια)

"Bringing culture into the EFL classroom: A taste of the English-speaking world"

Εισηγήτριες: Ίρις Ιωακείμ, Ζωή Μηλιοπούλου, Άντα Μπούκη, καθηγήτριες Αγγλικών πρωτοβάθμιας Φ.Ε.

Συντονιστής συνεδρίας: δρ Αλεξία Γιαννακοπούλου, Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής Γλώσσας, Σ.Ε.Π. ΕΑΠ

Αίθουσα 3 (δευτεροβάθμια)

“Silent, noisy or hyperactive students: harmony breakers or different intelligencies in action?”

Εισηγήτριες: Μαριλένα Γιαννάκη, Εύη Τρούλλου, καθηγήτριες Αγγλικών δευτεροβάθμιας Φ.Ε.

Συντονιστής συνεδρίας: δρ Θάλεια Χατζηγιάννογλου, Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής Γλώσσας

Αίθουσα 4 (δευτεροβάθμια)

“Creative ways to build vocabulary using word associations”

Εισηγήτριες: Μαρία Μαρίν, Νίνα Τρακόσα, καθηγήτριες Αγγλικών δευτεροβάθμιας Φ.Ε.

Συντονιστής συνεδρίας: Ευτυχία Παπαχρίστου, Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής Γλώσσας

Αίθουσα 5 (δευτεροβάθμια)

“Webinate to motivate!!! Engage, inspire and be inspired”

Εισηγήτριες: Νανά Γκαρμπολά, Ασπασία Κοντογιάννη, καθηγήτριες Αγγλικών δευτεροβάθμιας Φ.Ε.

Συντονιστής συνεδρίας: δρ Ελένη Μανωλοπούλου-Σέργη, Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής Γλώσσας

 

10.00-13.00     ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΑΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ (παράλληλες συνεδρίες)

 

“Apprendre le français… de la tête aux pieds!

Pour une approche active et multi sensorielle de l’enseignement du FLE aux jeunes publics”

 

Hélène Vanthier, enseignante-formatrice en Fle au Centre de linguistique appliquée (CLA) de l’Université de Franche-Comté et spécialiste de l’enseignement du Fle/FLS en direction des jeunes publics

“Nouveaux outils ressources en ligne pour l’enseignement apprentissage du Fle en Grèce”

 

Odile Cobacho, attachée de coopération éducative 

Emmanuelle Boillon, attachée de coopération pour le français

Tonia Boudoyanni, responsable de l’espace multimédia et de la plateforme pédagogique de l’IFG

 

13.00-13.20     ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (πρόχειρο γεύμα)

 

13.30-14.30     ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (θα πραγματοποιηθεί παράλληλη παρουσίαση των διδακτικών προτάσεων
                           και θα ακολουθήσει συζήτηση σε κάθε αίθουσα)

 

Αίθουσα 1 (πρωτοβάθμια)

Un bon petit-déjeuner!”

Εισηγήτριες: Όλγα Δασκαλοπούλου, Αθηνά Καλλιβρούση, Δέσποινα Χατζηιωάννου, καθηγήτριες Γαλλικών πρωτοβάθμιας Φ.Ε.

Συντονίστρια συνεδρίας: δρ Ευανθία Μίχου, Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας

Αίθουσα 2 (πρωτοβάθμια)

“Demander son chemin - sa direction - son itinéraire, indiquer le chemin - la direction - l’itinéraire”

Εισηγήτριες: Ελένη Βιολάρη, Βασιλική Γερασοπούλου, Ευφροσύνη Γεώργα, Αγγελική Γεωργακοπούλου, καθηγήτριες Γαλλικών πρωτοβάθμιας Φ.Ε.

Συντονιστής συνεδρίας: δρ Στέλιος Μαρκαντωνάκης, Σχολικός Σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας

Αίθουσα 3 (δευτεροβάθμια)

“Une visite virtuelle au Louvre”

Εισηγήτριες: Βασιλική Κοντού, Μαρία Λαγουρού, Μαίρη Σερβετά, καθηγήτριες Γαλλικών δευτεροβάθμιας Φ.Ε.

Συντονίστρια συνεδρίας: δρ Θηρεσία Φωτιάδου-Ζαχαρίου, Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας

Αίθουσα 4 (δευτεροβάθμια)

Les enfants, qu’est-ce qu’on mange aujourd’hui?”

Εισηγήτριες: Ιουλία Γάτσου, Βαλεντίνη Γούναρη, Σοφία Καρασάββα, Έρη Λιάκου, Νίτσα Παπαδοπούλου, καθηγήτριες Γαλλικών δευτεροβάθμιας Φ.Ε.

Συντονίστρια συνεδρίας: δρ Γεωργία Αθανασοπούλου, Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας

    

 10.00-13.00     ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ

 

 10.00-11.30

„Web 2.0 und social media im DaF-Unterricht –Lernumgebungsgestaltung mit digitalen Medien“

Dr Christina Kuhn, λέκτορας τού Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Γερμανία

„Grammatik unterhaltsam lernen – Interaktive Möglichkeiten“

Εισηγήτριες: Θεοδώρα Αρταβάνη,  Ουρανία Τσίρου, καθηγήτριες Γερμανικών πρωτοβάθμιας Φ.Ε., Αργυρώ Γκόγκα, καθηγήτρια Γερμανικών δευτεροβάθμιας Φ.Ε.

Συντονίστρια συνεδρίας: Σοφία Ιωαννίδου, Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής Γλώσσας

 

  11.30-12.0   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (πρόχειρο γεύμα)

 

 12.00-13.30

„Web 2.0 und social media im DaF-Unterricht –Lernumgebungsgestaltung mit digitalen Medien“

Dr Christina Kuhn, λέκτορας τού Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Γερμανία

„Deutschlehren – Deutschlernen mal anders!“

Εισηγήτριες: Αγγελική Μεταλληνού, Αλίκη Παπασταθοπούλου, καθηγήτριες Γερμανικών δευτεροβάθμιας Φ.Ε.

Συντονίστρια συνεδρίας: Αντιγόνη-Μελίσσα-Ίρις Χατζηιωάννου, Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής Γλώσσας